Het ErasMS Fonds steunt wetenschappelijk onderzoek in het Rotterdamse MS Centrum ErasMS. In dit centrum werken verschillende specialisten in het Erasmus MC samen in onderzoek naar een betere behandeling van Multiple Sclerose (MS) of andere ontstekingsaandoeningen van het zenuwstelsel. Want deze patiënten verdienen de beste zorg en behandeling.

Doel € 886.000 gehaald

Met dank aan familie, vrienden, actievoerders, bedrijven en vermogensfondsen is er in de afgelopen twee jaren ruim € 886.000 opgehaald. Met dit geld wordt de wetenschappelijke nalatenschap van Rogier Hintzen voortgezet, met de jaarlijkse uitreiking van de Rogier Hintzen Talent Award en de financiering van onderzoek naar de rol van T-cellen in het ontstaan van MS. Grote dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan deze mijlpaal.

Bekijk de MS onderzoeksprojecten

Het Erasmus MC MS Centrum: ErasMS

ErasMS is het Rotterdamse centrum voor multiple sclerose en ontstekingen van het centrale zenuwstelsel. Het centrum kwam in 2002 tot stand dankzij de inzet van Rogier Hintzen. Het ErasMS is een zorg- en onderzoekscentrum waar verschillende specialisten met elkaar samenwerken. Hiermee willen wij zorgen dat de MS-patiënt, de beste zorg kan krijgen. Daarnaast hebben we veel aandacht voor patiënten met ontstekingsaandoeningen van het zenuwstelsel, die op MS lijken.

ErasMS is een onderzoekscentrum waar volwassenen én kinderen met MS worden vervolgd. De kracht van het centrum is de samenwerking tussen artsen en onderzoekers in het Erasmus MC met als doel, een betere behandeling van MS.

Prachtige cheque Kees Verkade Expositie

De Kees Verkade verkoopexpositie, die van 28 september tot en met 3 oktober plaatsvond in Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging ‘De Maas’ in Rotterdam, heeft een bedrag van maar liefst € 58.796 opgeleverd. De cheque werd uitgereikt door Ludmila Verkade, de weduwe van de in december 2020 overleden kunstenaar Kees Verkade. De opbrengst komt in zijn geheel ten goede aan "Rogiers droomproject", onderzoek naar de rol van T-cellen in het ontstaan van MS.

Naar website ErasMS