ErasMS is het Rotterdamse centrum voor multiple sclerose en ontstekingen van het centrale zenuwstelsel. In dit centrum werken verschillende specialisten samen in onderzoek naar een betere behandeling van MS of andere ontstekingsaandoeningen van het zenuwstelsel. Want deze patienten verdienen de beste zorg en behandeling.

Centrum voor volwassenen én kinderen met MS

In het onderzoekscentrum worden volwassenen én kinderen met MS vervolgd. De kracht van het centrum is de samenwerking tussen artsen en onderzoekers in het Erasmus MC met als doel, een betere behandeling van MS.

ErasMS in het Erasmus MC

ErasMS is het Rotterdamse centrum voor multiple sclerose en ontstekingen van het centrale zenuwstelsel. Het centrum kwam in 2002 tot stand dankij de inzet van Rogier Hintzen. Het Rotterdamse MS Centrum ErasMS is een zorg- en onderzoekscentrum waar verschillende specialisten met elkaar samenwerken. Hiermee willen wij zorgen dat de MS-patiënt, de beste zorg kan krijgen. Daarnaast hebben we veel aandacht voor patiënten met ontstekingsaandoeningen van het zenuwstelsel, die op MS lijken.

MS komt ook voor bij kinderen

Waardevolle database voor baanbrekend onderzoek

In 2006 is Rogier gestart met de PROUD studie. De PROUD studie is een zogenaamde cohort studie waarbij zoveel mogelijk gegevens van patiënten worden verzameld.  Naast een klinische beoordeling door een arts worden vragenlijsten afgenomen, scans gemaakt en lichaamsmateriaal verzameld zoals bloed en hersenvocht. Het doel van deze gegevensverzameling is beter inzicht te krijgen in het beloop van de ziekte en zo gezocht kan worden naar aanknopingspunten voor het ontstaan er van. De PROUD studie is uitgegroeid tot een ongekend waardevolle database en vormt de basis voor baanbrekend onderzoek.

Onderzoek ErasMS

Het onderzoek naar MS in het Erasmus MC richt zich op het ontstaan van MS met als doel te komen tot een betere behandeling en diagnose van de ziekte. De uitstekende samenwerking tussen de afdelingen Neurologie en Immunologie leidt tot nieuwe onderzoeksprojecten.

Anette Aué-van Nugteren

Wilt u meer weten over het ErasMS Centrum of overweegt u een grote donatie? Neem gerust contact op 010 703 48 02 of a.aue-vannugteren.nl.