Multiple Sclerose (MS) is een slopende en ingrijpende ziekte die vooral voorkomt bij jonge mensen. MS is daarmee de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen.  Maar ook kinderen kunnen MS krijgen. Het is voor deze kinderen zeer belangrijk dat de diagnose vroeg gesteld wordt om direct met een behandeling te kunnen beginnen. MS treft kinderen zo mogelijk nog harder dan volwassenen.

Mutiple Sclerose

Er zijn weinig ziektes die meer onzekerheid met zich meebrengen dan multiple sclerose. MS is een neurologische aandoening met veel verschillende kenmerken. Hoe de ziekte zich ontwikkelt, is vaak onvoorspelbaar. Maar MS is per definitie een progressieve ziekte, wat betekent dat mensen steeds zieker worden en steeds meer functies verliezen. In Nederland hebben ongeveer 17.000 mensen MS. Hier komen jaarlijks zo’n 800 mensen bij. De enige medicijnen die er op dit moment zijn, kunnen de progressie van de ziekte (tijdelijk) remmen of de symptomen (tijdelijk) bestrijden. Een medicijn dat MS kan genezen is er op dit moment niet.

Verschillende vormen van MS

MS kent meerdere variaties en een zeer onvoorspelbaar verloop. In de meeste gevallen is er sprake van RRMS, de vorm van MS die gepaard gaat met aanvallen, ofwel schubs (relapsing remitting MS (RRMS)). Na verloop van tijd gaat het merendeel van deze patiënten geleidelijk achteruit (secundaire progressie), zonder dat er sprake is van aanvallen. Een veel kleiner deel van de MS patiënten (zo’n 10%) heeft primair progressieve MS (PPMS). Het opvallende verschil met patiënten met aanvalsgewijze MS (RRMS) is dat PPMS wordt gekenmerkt door geleidelijke achteruitgang vanaf begin van de ziekte.

MS treft jonge mensen

Multiple Sclerose (MS) is een slopende en ingrijpende ziekte die vooral voorkomt bij jonge mensen. Bij volwassenen laten de eerste symptomen zich zien wanneer mensen tussen de 20 en 40 jaar oud zijn. MS is daarmee de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen.

Maar ook kinderen kunnen MS krijgen. Het is voor deze kinderen zeer belangrijk dat de diagnose vroeg gesteld wordt om direct met een behandeling te kunnen beginnen. MS treft kinderen zo mogelijk nog harder dan volwassenen.

Kinderen met MS

De behandeling van de kinderen staat uiteraard centraal binnen het Kinder MS Centrum. Maar het onderzoek bij kinderen biedt ook inzicht in de oorzaken van MS bij volwassen patiënten. Zo is uit migratiestudies duidelijk geworden dat blootstelling aan bepaalde omgevingsfactoren specifiek tijdens de kindertijd van essentieel belang is om MS te krijgen.