Onderzoek naar PPMS

Primair Progressieve Multiple Sclerose

Projectkosten: 100.00 euro

De financiering van een promovendus voor 3 jaar is gefinancierd vanuit het Beter Keten project. Het Albert Schweitzer ziekenhuis, Maasstad ziekenhuis en Franciscus Gasthuis en Vlietland participeren hier in. Er is echter op dit moment nog onvoldoende financiering voor de materiele kosten van deze studie.

Primair Progressieve MS

MS kent meerdere variaties en een zeer onvoorspelbaar verloop. In de meeste gevallen is er sprake van RRMS, de vorm van MS die gepaard gaat met aanvallen, ofwel schubs (relapsing remitting MS (RRMS)). Een veel kleiner deel van de MS patiënten (zo’n 10%) heeft primair progressieve MS (PPMS). Het opvallende verschil met patiënten met aanvalsgewijze MS (RRMS) is dat PPMS wordt gekenmerkt door geleidelijke achteruitgang vanaf begin van de ziekte.  Het beloop van de ziekte is echter onvoorspelbaar. Waarom PPMS een ander beloop heeft dan RRMS is niet goed bekend. Helaas zijn er voor deze patiëntengroep maar zeer beperkte therapeutische mogelijkheden beschikbaar om deze achteruitgang te remmen.

Beatrijs Wokke

Er zijn maar zeer beperkte therapeutische mogelijkheden voor deze groep patiënten.

Het onderzoek

Wij denken dat de populatie van PPMS patiënten eigenlijk onder te verdelen is in twee groepen. Wij zien patiënten waarbij er enkel sprake is van een geleidelijke achteruitgang (de ‘neurodegeneratieve groep’). Dit ziektebeloop lijkt vergelijkbaar met neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer of de ziekte van Parkinson. Maar er zijn ook patiënten die weliswaar geleidelijk achteruit gaan, maar die ook ziekte aanvallen hebben. Deze zogenaamde ‘stille aanvallen’ veroorzaken functieverlies waarvan de patiënt weer enigzins herstelt. Wij willen onderzoeken of er inderdaad sprake is van twee subgroepen. Daarnaast doen wij ondezoek naar de vraag of we het ziektebeloop kunnen voorspellen en wat de waarde van de huidige therapie voor PPMS patiënten is.

Neem contact op

Wilt u meer weten over Rogiers Droom, of overweegt u een grote donatie? Neem gerust contact op v.vanbohemen@erasmusmc.nl of 010 – 70 34 802.

Mail Viola