Onderzoek naar kinder MS Proud Kids

ErasMS is het landelijk centrum voor kinderen met MS

Projectkosten 122.000 euro

De onderzoeker Arlette Bruijstens is bijna twee jaar geleden gestart op dit project. Om het project goed af te ronden is nog 2 jaar funding nodig voor haar salariskosten. De materiele kosten van dit project zijn voor een deel in andere projecten gebudgetteerd.

Kinderen met MS

Multiple sclerose op de kinderleeftijd is zeer zeldzaam (10 nieuwe kinderen met MS in Nederland per jaar). Het is voor deze kinderen zeer belangrijk dat de diagnose vroeg gesteld wordt om direct met een behandeling te kunnen beginnen. MS treft kinderen zo mogelijk nog harder dan volwassenen. Er is sprake van meer ontsteking en meer hersenschade dan bij volwassen patiënten. Inmiddels worden bijna alle Nederlandse kinderen met MS behandeld in dit landelijk kinder MS centrum. De behandeling van de kinderen staat uiteraard centraal binnen het Kinder MS Centrum. Maar het onderzoek bij kinderen biedt ook inzicht in de oorzaken van MS bij volwassen patiënten.

Rinze Neutenboom

De Proud Kids studie heeft als ultiem doel de preventie van MS bij kinderen.

Lees meer

Het onderzoek

De Proud Kids studie heeft als ultiem doel de preventie van MS bij kinderen. In het ErsamMS Centrum doen jonge wetenschappers onderzoek naar een betere behandeling van MS bij kinderen. Voor deze studie wordt onder andere gekeken naar een betere diagnose van MS. Het is essentieel dat deze snel wordt gesteld ten einde onnodige schade te voorkomen. Zijn er verbeteringen mogelijk op dit gebied. Daarnaast wordt er gekeken naar welke genetische en omgevingsfactoren tijdens de jeugd spelen een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van MS. Tenslotte wordt onderzocht of MS steeds vaker voorkomt in Nederland.