De PROUD study

Een ongekend waardevolle database als basis voor baanbrekend onderzoek

Projectkosten 122.000 euro

Voor dit project is 2 jaar salariskosten van een arts-onderzoeker nodig. De materiele kosten vallen binnen het immunologie laboratorium. Het genetisch onderzoek wordt uit andere projecten worden gefinancierd.

Predicting Outcome in Demyelinating Syndromes

Eén van de centrale studies van het ErsaMS Centrum de PROUD studie. De PROUD studie is een zogenaamde cohort studie waarbij zoveel mogelijk gegevens van patiënten worden verzameld. Naast een klinische beoordeling door een arts worden vragenlijsten afgenomen, scans gemaakt en lichaamsmateriaal verzameld zoals bloed en hersenvocht. Bij deze studie zijn verschillende ziekenhuizen uit de regio betrokken voor het includeren en verwijzen van patiënten. Eem dergelijke gegevensverzameling vormt een belangrijke basis voor wetenschappelijk onderzoek. Met de PROUD studie wil het ErasMS Centrum we onderzoeken welke factoren bijdragen aan de ontwikkeling en het beloop van MS ten einde tot een betere behandeling te kunnen komen.

Beatrijs Wokke

Welke factoren dragen bij aan de ontwikkeling en het beloop van MS.

Genetische oorzaken en de rol van het Epstein Barr virus

Met de PROUD studie wil projectleider Beatrijs Wokke onderzoeken welke factoren bijdragen aan de ontwikkeling en het beloop van MS ten einde tot een betere behandeling te kunnen komen. In haar onderzoek richt zij zich op een verbetering van de diagnose, genetische oorzaken van de ziekte en de rol van de Epstein Barr virus bij het ontstaan van MS. De arts-onderzoeker is verantwoordelijk voor de verzameling van nieuwe gegevens voor de PROUD studie en maakt gebruik van bestaande data voor de beantwoording van onderzoeksvragen.